Từ khóa tìm kiếm: Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các địa phương tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

[VOV2] - "Chúng tôi tổ chức rà soát nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các mục tiêu, định hướng phát triển của địa phương để kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động”, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh

Niềm tin của nhân dân với Đảng là lợi thế lớn nhất

[VOV2] - Một trong những điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đâu là những điều kiện, lợi thế cần phát huy để hiện thực hóa mong ước lớn lao này?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Đại hội đã thành công rất tốt đẹp"

[VOV2] - “Nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống nhân dân sung sướng hơn mới là thành công của Đại hội” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trong cuộc họp báo ngay tại Trung tâm Báo chí sau lễ bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

[VOV2] - Tại phiên họp thứ nhất, với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

[VOV2] - Tối 30/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại biểu đặt kỳ vọng lớn vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

[VOV2] - Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII là bầu Ban Chấp hành TW khóa mới. Đại biểu tham dự Đại hội đều bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng các đồng chí trúng cử sẽ là những người có đủ tâm, đủ tài để lãnh đạo và xây dựng đất nước.

Văn hóa phải đứng ở vị trí trung tâm của phát triển

[VOV2] - Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; giữ vai trò định hướng sự phát triển các giá trị của xã hội, điều tiết các quan hệ bằng hệ thống các giá trị, chuẩn mực vì mục đích nhân văn.

Đảm bảo tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội là nhiệm vụ chiến lược

[VOV2] - Để đạt mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ LĐ -TB và XH Đào Ngọc Dung đã đưa ra một số đề xuất trong tham luận tại Đại hội XIII.

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước và quản trị nhà trường là giải pháp đột phá

[VOV2] - “Giai đoạn 2021-2025, ngành giáo dục chọn đổi mới cơ chế quản lý nhà nước và quản trị nhà trường là giải pháp đột phá, để tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới hiệu quả hơn, khắc phục căn bản các hạn chế, bất cập gây bức xúc xã hội".

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới

[VOV2] - Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra sáng 26/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIII, đồng thời tổng kết nhiệm kỳ XII và nhìn lại 35 năm đổi mới.