Các địa phương tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

[VOV2] - "Chúng tôi tổ chức rà soát nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các mục tiêu, định hướng phát triển của địa phương để kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động”, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh

Nho Trung

Sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện các địa phương đang ra sức thi đua, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống. Tại tỉnh Quảng Ninh, những nội dung được nêu ra trong Nghị quyết đang được cụ thể hóa. Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đường hướng phát triển đất nước mà Nghị quyết vạch ra rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Do đó, ngay sau Đại hội, Quảng Ninh đã xây dựng các giải pháp thực hiện mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết địa phương xác định càng sớm triển khai Nghị quyết của Đại hội XIII sẽ càng nhanh bứt phá. Chính vì thế, sau khi Đại hội kết thúc, Ban Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu và xây dựng kế hoạch “hiện thực hóa” các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết.

Đề cập việc triển khai Nghị quyết, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Tất cả sẽ chỉ ở trên giấy nếu lãnh đạo các địa phương không quyết tâm thực hiện Nghị quyết”. Do đó, ngay từ trước Tết Nguyên Đán, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết. “Bắc Ninh tổ chức rà soát lại những nội dung nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các mục tiêu, định hướng phát triển của địa phương để kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động cho phù hợp”, bà Lan nhấn mạnh.

Bà Lan cho biết, tới đây, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ phát động phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa hơn nữa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIII. Bà tin rằng phong trào này sẽ thúc đẩy toàn Đảng bộ, cán bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII cũng như Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục