Từ khóa tìm kiếm: phong trào

Gia đình học tập tiêu biểu thành phố Hà Nội

[VOV2] - Xây dựng xã hội học tập suốt đời là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước qua các giai đoạn từ xưa đến nay. Thời gian qua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào này.

Các địa phương tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

[VOV2] - "Chúng tôi tổ chức rà soát nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các mục tiêu, định hướng phát triển của địa phương để kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động”, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh

Đông Kinh Nghĩa Thục và dấu ấn Lương Văn Can

[VOV2] - Lương Văn Can được xem là nhà giáo dục, nhà yêu nước lớn của nước ta đầu thế kỷ XX. Ông đã có những đóng góp rất lớn, trong việc mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục nói riêng và phong trào yêu nước nói chung.

Tôn Thất Thuyết "linh hồn" của phong trào Cần Vương

[VOV2] - Phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 tuy không giành được độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp, song đã để lại những bài học giá trị trong lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Linh hồn của Cần Vương chính là quan Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết.

Phong trào bắn cung tại các thành phố lớn

[VOV2] - Bắn cung là một môn thể thao có lịch sử từ rất lâu đời, tuy nhiên mức độ phổ biến trong cộng đồng không nhiều. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, luyện tập bắn cung đã trở thành phong trào được khá nhiều bạn trẻ yêu thích.