Sửa đổi, bổ sung chế độ đối với người có công và thân nhân kể từ ngày 01/07/2021

[VOV2] - Chế độ đối với người có công liên tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021.

Trần Thu Trang

Kể từ ngày 01/07/2021, chế độ chính sách với người có công với cách mạng và thân nhân của họ sẽ được thực hiện theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, thay thế cho Pháp lệnh số 04/2013. Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, chế độ, chính sách với người có công cũng sẽ được cụ thể hóa, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chẳng hạn như trường hợp vợ/chồng liệt sỹ đi lấy chồng/vợ khác hay thân nhân của lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa cũng sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm y tế. Điều kiện công nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh cũng được quy định chặt chẽ hơn. Một số trường hợp sẽ được kéo dài thời gian công nhận để được giải quyết chế độ như trường hợp người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy sẽ được kéo dài thời gian xem xét công nhận tới giai đoạn chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. 

Người có công với cách mạng bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và Người có công giúp đỡ cách mạng.

Hiện nay, chế độ trợ cấp, phụ cấp với người có công và thân nhân của họ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2019 của Chính phủ. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2021, theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020, mức trợ cấp hàng tháng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được nâng lên bằng 03 lần mức chuẩn trợ cấp. Ngoài ra, các thắc mắc băn khoăn của quý thính giả liên quan tới chế độ, chính sách với người có công và thân nhân của họ cũng sẽ được ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp cụ thể trong chương trình Tư vấn Chế độ chính sách.

Nghe âm thanh tại đây:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục