Đất lấn chiếm có được cấp sổ đỏ?

[VOV2] - Trong quá trình sử dụng đất đai, không ít gia đình đã cơi nơi, tôn tạo, khai hoang và cả lấn chiếm đất đai để sử dụng. Đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ hay không? Cần phải đủ điều kiện nào mới được cấp sổ đỏ với đất lấn chiếm?

Trần Thu Trang

Tại khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định: người sử dụng đất lấn, chiếm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) khi có đủ 2 điều kiện. Cụ thể, người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp theo quy định và không có tranh chấp.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội lưu ý, để được cấp sổ đỏ đối với đất lấn chiếm thì thời gian lấn, chiếm phải xảy ra trước ngày 1.7.2014, sau ngày 1.7.2014 hành vi lấn, chiếm đất là vi phạm pháp luật; chỉ hộ gia đình, cá nhân mới được cấp, không áp dụng với tổ chức.

Không phải tất cả các trường hợp lấn, chiếm đều được cấp sổ đỏ mà chỉ có người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ.

Thứ nhất, người đang sử dụng đất ổn định theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ.

Thứ hai, người đang sử dụng đất ổn định theo quy định tại điểm a và điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ.

Thứ ba, người sử dụng đất ổn định theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ.

Mời quý vị và các bạn nghe tư vấn về việc cấp sổ đỏ cho đất lấn chiếm của luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tại đây:

 

Trần Thu Trang
VOV2

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục