Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN được lùi thời hạn 1 tháng

[VOV2] - Kể từ năm nay, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế sẽ được nộp hồ sơ chậm nhất là vào ngày 30/4. Cùng với đó là nhiều quy định mới mà cá nhân cần lưu ý khi đi quyết toán thuế.

Trần Thu Trang

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, kể từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, tức là kể từ năm 2021 này, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế (QTT) chậm nhất là ngày 30/4 thay vì ngày 31/3 như quy định trước đây, tức kéo dài thêm 1 tháng cho cá nhân quyết toán thuế. Riêng đối với tổ chức chi trả thu nhập thì thời điểm cuối vẫn là ngày 31/3.

Thạc sỹ Nguyễn Đức Ngọc, giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật cho biết, cá nhân QTT thu nhập cá nhân cũng cần phải lưu ý về mức giảm trừ gia cảnh. Kể từ ngày 1/1/2020, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/người/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Luật Quản lý thuế số 38 cũng quy định các trường hợp phải thực hiện QTT thu nhập cá nhân bao gồm: có số thuế phải nộp thêm trên 50 nghìn đồng; có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định. Quy định này cũng có nghĩa nếu số thuế phải nộp thêm dưới 50 nghìn đồng hoặc có số thuế nộp thừa nhưng cá nhân không có đề nghị hoàn thuế thì cũng không cần quyết toán thuế.

Kể từ quyết toán thuế năm nay, cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến mà không phải tới cơ quan thuế. Để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử thì cá nhân cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử. Để có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký theo phương thức điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại bất kỳ cơ quan thuế nào. Để đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế, cá nhân chỉ phải đến cơ quan thuế một lần duy nhất và nộp hồ sơ bao gồm: Tờ khai theo mẫu và bản chụp Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ canhan.gdt.gov.vn.

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục